Zaměstnanci

Naše společnost je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů okresu Beroun.

PROBO BUS a.s. zaměstnává bezmála 200 zaměstnanců, z toho velkou většinu tvoří rodinné stříbro - naši řidiči a řidičky autobusů.

Naše společnost si je dobře vědoma skutečnosti, že pouze s kvalitními, dostatečně rozvíjenými, podporovanými a motivovanými zaměstnanci, je možné dlouhodobě poskytovat kvalitní služby veřejnosti.
 
Vedle průběžného zvyšován kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím kurzů a školení, podporujeme naše zaměstnance celou řadou způsobů, mimo jiné lze jmenovat tyto oblasti:

 

  • zdravotní péče (jak ve formě zajištění pracovnělékařských služeb, tak poskytováním   příspěvků na vitamíny
    a očkování)
  • příspěvky na stravování a možnost závodního stravování

  • ubytování

  • nadstandardní poskytování ochranných pomůcek a stejnokrojů

  • jízdní výhody pro zaměstnance a rodinné příslušníky

  • studium angličtiny

  • průběžné zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců vč. vybavení provozoven

Formy péče o zaměstnance průběžně prohlubujeme a doplňujeme o nové, mimo jiné na základě pravidelných průzkumů spokojenosti zaměstnanců.

V zájmu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců PROBO BUS a.s. rovněž úzce spolupracujeme s Úřadem práce Beroun, např. na rozvojových projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Stavíme na zkušeném týmu zaměstnanců, proto rovněž odměňujeme dlouhodobou pracovní věrnost, kilometry ujeté bez nehody, případně dosažení životních jubileí.
 
Neboť se nám daří rozšiřovat naše aktivity, přivítáme do našich řad nové řidiče i řidičky! Vybraným zájemcům jsme připraveni nabídnout motivující vstupní podmínky, případně pomoci se získáním nutných kvalifikačních předpokladů.

Jsme rádi, že se nám daří získávat nové řidiče, kteří s naší podporou zjišťují, že práce řidiče autobusu se pro ně může stát životním naplněním, zkuste to i Vy!

 

Chcete být našimi kolegy? Zkuste se podívat do sekce Kariéra.