Povinné údaje

Základní informace o společnosti  PROBO BUS a.s.

Sídlo: Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr

IČ: 28170954, DIČ: CZ699001947 (pro daňové účely používá společnost skupinové DIČ)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, registrační značka B.12483.

Hlavní činností společnosti, kterou v současnosti zajišťuje kolem 200 zaměstnanců, je autobusová doprava.

Společnost zajišťuje příměstskou a dálkovou veřejnou autobusovou dopravu v oblastech Berounska, Hořovicka a Prahy - západ s dosahem do Jihočeského a Plzeňského kraje. V Berouně a Hořovicích poskytuje služby městské hromadné dopravy.

Dále poskytuje smluvní a zájezdovou dopravu tuzemskou a zahraniční.

Pronájem nebytových a skladové prostorů a parkovacích míst v areálu Králův Dvůr, nájem a prodej vyřazených dopravních prostředků a reklamní činnost zajišťuje sesterská společnost Arriva Services a.s.