Čipové karty

Jak a kde si pořídit čipovou kartu?

V informačních kancelářích v Berouně nebo v Hořovicích si vyplníte " Doklad o vydání karty".
V informační kanceláři v Berouně čipovou kartu vystavíme na počkání, v Hořovicích do 5-ti pracovních dnů.

 

žákovká4Žákovská karta pro MHD (městská hromadná doprava) a SID (Středočeská integrovaná doprava)  je určena žákům a studentům navštěvujícím pravidelně v denním studiu školské zařízení.

 

 

 

občanská4Občanská karta pro MHD (městská hromadná doprava) a SID (Středočeská integrovaná doprava) je určena pro dospělé cestující.

 

 

 

rodinná4Rodinná karta je speciální nabídka, která umožňuje využívání karty celou rodinou.

 

 

 

 

senior4Seniorská karta pro MHD (zelená, označená S – adresná vystavená na jméno, nepřenosná) je určena seniorům nad 65 let. Tato karta Vám bude vystavena v informační kanceláři v Berouně (tel. 311612561).
Na  kartu,  která  umožní  odbavení  za  poloviční  jízdné,  bude  dobit kupon,  a  cestující  si na  kartu  vloží  finanční  částku.  Platnost  karty (kuponu) je stanovena na dobu dvou let. Po uplynutí této doby bude nutné  navštívit  naši  informační  kancelář,  kde  bude  platnost  karty (kuponu) prodloužena.


Cestující po nástupu do autobusu přiloží kartu ke  čtecímu  zařízení  odbavovacího  strojku,  které  po  zaregistrování karty typu S (senior) vytiskne odpovídající jízdenku, kterou si cestující sám odebere.

Cestující si na kartu může v autobusu vkládat (dobijet) libovolný finanční obnos, který bude moci být využit i mimo obvod MHD Beroun – Králův    Dvůr  (tj.  zóna  18).  Z  elektronické  peněženky  může  být  jízdné uhrazeno  i  jinému cestujícímu dle platného tarifu. Informace o zbývající částce na kartě bude vytištěna na jízdence. Seniorská pro SID –kartu lze použít i v autobusech příměstské dopravy, které dopravce
zabezpečuje. Cena jízdného se na linkách SID řidí platným ceníkem. Při platbě za jízdenku z elektronické peněženky je v obvodu SID umožněn přestup  do  20  minut – tzn. neplatí se znovu za přestupní zónu.
Čerpání nabité částky není časově omezeno.

 

 

Na žákovskou a občanskou čipovou kartu lze nabít:

  • časový kupon na měsíc event. na čtvrtletí
  • elektronickou peněženku až do výše 4.000 Kč
  • čerpání nabité částky není časově omezeno

Výhody:

  • Platba čipovou kartou Vám uspoří peníze
  • Čipové karty ve Středočeské integrované dopravě Vám umožní přestup mezi autobusy za zvýhodněnou cenu
  • Nemusíte mít připravené peníze na jízdné v autobusu
  • Rodiče nemusí dětem denně dávat peníze na jízdné v autobusu
  • Na čipovou kartu může cestovat více cestujících

 

Ceník služeb:

    Vystavení karty           200,- Kč
    Změna druhu karty        30,- Kč
    Zablokování karty            0,- Kč
    Odblokování karty          30,- Kč
    Převod zůstatku peněz el. peněženky na novou kartu (při ztrátě či odcizení) 50,- Kč

 

Související dokumenty: